Ośrodki Terapii Ruchowej

Ćwicz razem z nami

 

Artykuł Janiny Przybylskiej * ukazał się w nr 1/2006 „Sport dla wszystkich”

 

>Jeśli chcesz przedłużyć swą młodość, ćwicz razem z nami w Ośrodkach Terapii Ruchowej TKKF dla osób III Wieku

Ćwiczenia fizyczne są ludziom starszym potrzebne tak samo jak młodzieży, ponieważ zahamowują proces starzenia się organizmu, przedłużają młodość, sprawność i wydolność, wywołują zadowolenie z życia. Według przeprowadzo-nych badań ludzie pozbawieni wysiłku fizycznego starzeją się o 10 lat szybciej. Cechuje ich wiotkość mięśni, zapadnięta klatka piersiowa, pochylenie do przodu, otyłość, miażdżyca, niesprawny układ trawienny, oddechowy, sercowy, zmniejszenie koordynacji ruchów.

Podstawowym środkiem, który podtrzymuje sprawność organizmu jest ruch w różnych odmianach, które proponują Ośrodki Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku, przestrzegając podstawowej zasady, że decydujące znaczenie ma nie tylko ciekawa, urozmaicona forma ruchu, ale i systematyczność.

Ruch dla ludzi starszych należy ściśle rozgraniczyć w dwóch formach - jako ruch zapobiegający starzeniu się, profilaktyczny, i jako środek leczniczy - przy dolegliwościach okresu starzenia, stosowany wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza.

TKKF opracowało program zajęć na 2006 r., którego głównym celem jest promocja i animacja zdrowia, czyli:

q       edukacja prozdrowotna,

q       poprawa sprawności psychologicznej,

q       zapobieganie izolacji społecznej,

q       poprawa stanu zdrowia,

q       poprawa podstawy ciała,

q       poprawa komfortu życia,

q       krzewienie kultury fizycznej,

q       minimalizowanie skutków stresu

Z każdym miesiącem wspólnie spędzonym na ćwiczeniach profilaktycznych w uczestnikach zajęć dojrzewa potrzeba rozszerzania kontaktów integracyjnych. Po pół roku zajęć programowych rekreacji ruchowej już 50% uczestników bierze udział w grupowym chodzeniu do teatru, kina, na wystawy, koncerty, spotkania towarzyskie, spacery, wycieczki.

Prawie wszyscy korzystają z indywidualnych porad lekarza, stosując dodatkowe indywidualne ćwiczenia w domu i codzienne spacery.

Opinie uczestników zajęć w Ośrodkach Terapii Ruchowej o programie zajęć, instruktorach, lekarzach i organizatorach są bardzo pozytywne. Do najliczniej-szych wypowiedzi na temat dolegliwości zdrowotnych, jakie udało się pokonać, zaliczyć należy:

q       poprawę kondycji,

q       wzmocnienie mięśni nóg i rąk, zwiększenie sprawności,

q       zwiększenie ruchomości stawów kolanowych i barkowych,

q       zmniejszenie bólów kręgosłupa n spadek wagi ciała,

q       obniżenie ciśnienia krwi i stabilizację ciśnienia tętniczego,

q       poprawę pracy serca, układu oddechowego i trawiennego

Wyniki te potwierdzają sprawdziany sprawności osobistej i badania lekarskie.

Prawie wszyscy ankietowani podkreślają poprawę samopoczucia dzięki spędzaniu wspólnie wolnego czasu, wyzbycie się skrępowania przed wykonaniem ćwiczeń w kostiumie na sali i na basenie, przyjemne spędzanie czasu na spacerach, ogniskach i wycieczkach.

W bieżącym roku TKKF zorganizował wzorcowy obóz profilaktyczno-zdrowotny dla 200 uczestników, w którym wzięło udział 10 osób z każdego ośrodka zorganizowanego w 2005 r.

Zainteresowania uczestników pokryły się z formami proponowanymi przez TKKF w opracowanych ramowych programach Ośrodków Terapii Ruchowej.

 

Prowadzenie zajęć praktycznych:

 

Ø      Na sali i boisku, basenie w którym należy uwzględnić:

 

q       ćwiczenia ogólnousprawniające,

q       Ćwiczenia przy muzyce,

q       Gry i zabawy ruchowe,

q       Aqua fitness

q       Ćwiczenia poprawiające oddychanie

q       Ćwiczenia wzmacniające mięśnie(w przypadku bólów kręgosłupa)

q       Ćwiczenia zwiększające zakres ruchów,

q       Ćwiczenia zapobiegające osteoporozie,

q       Ćwiczenia relaksacyjno-koncetrujące

 

Ø      W terenie (boisko, parki, lasy, rzeki, jeziora):

 

q       Marsze i spacery terenowe

q       Zgadywanki terenowe

q       Marsze na orientacje

q       Gry i zabawy terenowe

q       Wycieczki rowerowe

q       Wycieczki na sprzęcie wodnym

q       Festyny, turnieje

q       Kuligi, ogniska,

 

Ø      na obozie profilaktyczno-usprawniającym:

 

q       prowadzenie ww. form ruchu,

q       zapoznanie uczestników z formami nowego ruchu,

q       przeprowadzanie testów sprawności i badań lekarskich ukierunkowanych na indywidualne zalecenia do ćwiczeń w domu,

q       poprawa relacji międzyludzkich, integracja, konkursy,

 

Ø      w ciągu całego roku:

 

q       edukacja zdrowotna prowadzona przez specjalistów lekarzy, systematyczne badania, testy sprawności, pogadanki,

q       konsultacje indywidualne dotyczące zaleceń dodatkowych ćwiczeń i form ruchu poza zespołem,

q       zajęcia integracyjne -wieczorki towarzyskie, kino, teatr, wycieczki,

q       informacje w prasie, radio, TV, współpraca ze Związkiem Emerytów i Rencistów, z Domami Dziennego Pobytu, Uniwersytetem Złotego Wieku,

q       badania efektów akcji Terapii Ruchowej

W numerze 3/05 biuletynu "Sport dla wszystkich" pisaliśmy o 20 Ośrodkach Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku, które rozpoczęły działalność w marcu 2005 r. na terenie całej Polski i z powodzeniem kontynuują ją w roku bieżącym. Od maja br. zorganizowano dalszych 10 ośrodków. Biorąc pod uwagę zajęcia rekreacyjno-sportowe proponowane w Ośrodkach w ramach wzorcowych programów, TKKF przeprowadził analizę stanu ćwiczących, ich najbardziej niezbędnych potrzeb ruchu i samopoczucia psychicznego.

ZG TKKF opracował odpowiednie ankiety, które zostały rozprowadzone wśród ćwiczących. Odpowiedź nadesłało 541 osób, w tym 493 kobiety i 48 mężczyzn, w wieku do 60 roku życia 225 osób, w wieku 60, 70 lat i więcej -316 osób. W wymienionej grupie pracują 82 osoby, nie pracuje 459 osób; 167 osób ma wykształcenie wyższe, 324 osoby wykształcenie średnie, 50 osób podstawowe.

Do zajęć najchętniej uprawianych przez ankietowanych należy gimnastyka specjalistyczna, na którą uczęszcza 435 osób, pływanie -332 osoby, zajęcia terenowe -193 osoby, marsze -192 osoby, jazda na rowerze -87 osób, gry rekreacyjne -85 osób, biegi -46 osób, imprezy sportowo- rekreacyjne -195 osób.

Ognisko TKKF Warszawa organizuje zajęcia usprawniające dla osób starszych od wielu lat, w listopadzie br. minie 30 lat od rozpoczęcia tej działalności. Obecnie ćwiczy i bierze udział w różnych formach aktywności ponad 60 osób. Średnia wieku wynosi 74,1, w grupie jest tylko 2 panów. Najstarsza uczestniczka - Helena Wiszniewska (91 lat) -systematycznie bierze udział w różnych formach aktywności ruchowej od 21 lat (na zdjęciu rzuca kółkiem na palik podczas imprezy rekreacyjnej dla seniorów "Senioriada II" - odpoczynek nad Jeziorem Lutomskim).

Oprócz zajęć usprawniających TKKF Warszawa organizuje wycieczki piesze po Puszczy Kampinoskiej, wspólne zwiedzanie muzeum i wystaw, chodzenie do kina, wycieczki autokarem do Kotłówki, Opiniogóry, Suchej, Jabłonnej, Karolina, Otwocka i wielu innych ciekawych miejsc. Od 20 lat członkowie wyjeżdżają do Ośrodka TKKF w Sierakowie.

A co ludziom starszym dają ćwiczenia? Proszę przeczytać wiersz, który napisał T. Grygorczuk.

                                                                            Janina Przybylska

 

O naszym zespole

 

Stanowimy dość liczny

Starszy zespół gimnastyczny.

I wcale nie od niechcenia

Zbieramy się na ćwiczenia.

Zwykle mówią, że seniorzy

Niedołężni, często chorzy

Nie nadają się do życia

I tak sądzi się zazwyczaj.

My tym słowom zaprzeczamy,                                                                         Bo nieomal pewność mamy,

Że kto z nami ćwiczyć chodzi

To tak, jakby się odmłodził.

Chcesz mieć długo dobre zdrowie                                                                       - ćwicz, jak instruktorka powie.                                                                            Nie ulega wątpliwości

-ćwicz, byś nie miał bólu kości!

Nie chcesz starym być piernikiem                                                                       - to uprawiaj gimnastykę.

Te wskazania można mnożyć

Ćwiczmy więc, by w zdrowiu

pożyć.

T. Grygorczuk